Kompleksowy sklep - Sklep.rotero.com.pl

Baza wiedzy

Data dodania: 30.07.2015 Taryfy Gwarantowane


Czym są taryfy gwarantowane?

taryfy gwarantowane - www.sklep.rotero.com.pl

Taryfy gwarantowane to zupełnie nowe podejście do możliwości sprzedaży „zielonej energii”, w ramach preferencyjnych stawek odkupu energii po z góry ustalonych stawkach. Zaletą tej formy wsparcia jest fakt, że każda osoba fizyczna (także prowadząca działalność gospodarczą), może sprzedawać wytworzoną w elektrowni fotowoltaicznej energię (nadwyżka), nawet przez okres 15-stu lat.

Należy pamiętać, że wysokość taryf gwarantowanych jest stała w 15-letnim okresie sprzedaży, co jeszcze bardziej podnosi efektywność instalacji fotowoltaicznej i pozwala na szybki zwrot poniesionych kosztów (nawet w 7 lat).

Firma ROTERO swoim Inwestorom zapewnia pełną pomoc w budowie domowej i komercyjnej elektrowni fotowoltaicznej a wszystkie komponenty instalacji słonecznej jak moduły fotowoltaiczne, inwertery czy konstrukcje fotowoltaiczne, spełniają rygorystyczne kryteria, które umożliwiają skorzystanie z taryf gwarantowanych.

 

Jaka jest wysokość taryf gwarantowanych?
 

Wysokość taryf (stawek) gwarantowanych została ustalona w nowelizacji ustawy OZE i podzielona została na dwie wartości odpowiadające mocą generatora fotowoltaicznego (moc wyjściowa modułów słonecznych). Ich kształt prezentuję się następująco:

  • * 0,75zł/kWh – dla elektrowni słonecznych o mocy generatora fotowoltaicznego do 3kW (12szt. modułów słonecznych o mocy 250Wp każdy).
  • * 0,65zł/kWh – dla elektrowni słonecznych o mocy generatora fotowoltaicznego powyżej 3kW – do 10kW (maksymalnie 40szt. modułów słonecznych o mocy 250Wp każdy).

Wysokość taryf gwarantowanych jest obowiązująca przez okres 15-stu lat od momentu przyłączenia instalacji do sieci i wyprodukowania pierwszej kWh energii z elektrowni fotowoltaicznej.

 

Kiedy i dla kogo?
 

W ustawie OZE nie zostały zawarte klauzule, które spowodowałyby wyłączenie jakiegokolwiek Inwestora z systemu wsparcia taryfami gwarantowanymi. Z preferencyjnych stawek mogą skorzystać zatem zarówno Inwestorzy prywatni jak i firmy. Warunkiem koniecznym do skorzystania ze stawek gwarantowanych jest całkowita moc generatora fotowoltaicznego nie przekraczająca 10kW.

Wszyscy Inwestorzy, którym zależy na sprzedaży energii z domowej lub komercyjnej elektrowni słonecznej, muszą pamiętać, że tylko elektrownie fotowoltaiczne przyłączone do sieci dystrybucyjnej po 1 stycznia 2016 roku skorzystają z możliwości sprzedaży nadwyżek wytworzonej energii w ramach tzw. taryf gwarantowanych. Proces planowania elektrowni lub jej elementów można natomiast zrealizować odpowiednio wcześniej.

 

Czy taryfy gwarantowane (FIT) można łączyć z 40% dotacją „PROSUMENT?"
 

Taryf gwarantowanych absolutnie nie można łączyć z jakąkolwiek formą wsparcia (dotacje, preferencyjne kredyty 1%). Tylko elektrownie fotowoltaiczne, które zrealizowane zostały bez dofinansowania będą mogły zostać objęte stawkami gwarantowanymi - FIT.

 

Przewaga taryf gwarantowanych nad dotacją
 

Niewątpliwą zaletą taryf gwarantowanych jest ich ekonomiczna przewaga nad aspektem skorzystania z dotacji. Wysoka stawka sprzedaży nadwyżek wytworzonej energii zapewni szybki zwrot inwestycji a 15-stoletni okres obowiązywania taryf da gwarancję pewnego dochodu.

Decydując się na dotację zmuszeni będziemy natomiast na sprzedaż energii zaledwie po 0,16zł/kWh (2015 rok) oraz po  0,18zł/kWh (2016 rok – w ramach rozliczania półrocznego „net-metering). Dodatkowo należy pamiętać, że wydłużenie okresu zwrotu inwestycji opartej o fotowoltaikę da tzw. niepełne bilansowanie, czyli produkując energię w całości na własne potrzeby, będziemy jednak zmuszeni zapłacić koszty jej dystrybucji (podstawowy składnik zakupionej energii).

taryfy gwarantowane - www.sklep.rotero.com.pl

Przewidywany przez specjalistów z firmy ROTERO okres zwrotu inwestycji opartej o taryfy gwarantowane może wynieść nawet 7 lat. W przypadku skorzystania z dotacji ten okres może się wydłużyć do nawet 12-stu! Dodatkowo decydując się na stawki gwarantowane nie będziemy zmuszeni do odprowadzenia 19% podatku do US czy montażu wymaganej instalacji odgromowej.

 

Dlaczego dotacja nie zapewnia możliwości samo spłacającego się kredytu?
 

Z prostej przyczyny. Nawet instalacja dobrana mocą generatora PV do rocznego zużycia energii (1kW-1kW), mimowolnie odprowadzi ok. 50% nadwyżki wytworzonej energii do sieci dystrybucyjnej. W tym momencie sprzedajemy energię zaledwie za ok. 16zł/kWh. Faktem jest, że pozostałe 50% wytworzonej energii zużyjemy na własne potrzeby, ale za każdą sprzedaną kWh otrzymamy tylko koszt samej energii (koszty dystrybucji – będziemy zmuszeni zapłacić jako podstawową część kosztów zakupionej od operatora energii).

Dodatkowo duże grono Inwestorów nie zużywa większości energii w dzień czyli w momencie jej największej produkcji przez elektrownię fotowoltaiczną. W takiej sytuacji automatycznie pozbawiamy się możliwości sprzedaży energii za 0,65 lub 0,75zł/kWh a sprzedajemy ją raptem za 0,16złkWh…

Ładuję...

Realizacje